Alika


1.
Aia i Alika, ka ihu o ka moku.
Ua hao o pa' ihi, na pe'a i ka makanii.

2.
Ke liolio nei ke kaulu likini,
Alu' alu' ole iho. Na pe'a i ka makanii.