Drobny grosek1.
Drobny grosek drobny, bom go drobno siala,
dobry mój Jasinko bom takiego chciala.

2.
Drobny grosek drobny, drobne stracki na niem,
dobry mój Jasinko i mnie dobrze za niem.

3.
Drobny grosek drobny, psenicka drobniejso,
slicny mój Jasinko, jo jesce slicniejso.