LABBÉ - 100% Kreativität

Zzzebra - Das Web-Magazin für Kinder


1.
Aia i Alika, ka ihu o ka moku.
Ua hao o pa' ihi, na pe'a i ka makanii.

2.
Ke liolio nei ke kaulu likini,
Alu' alu' ole iho. Na pe'a i ka makanii.

Seiten URL:
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=7&titelid=293Copyright © 2019 LABBÉ GmbH, D-50126 Bergheim