Ej, Janik, Janik1.
Ej, Janik, Janik, ej, Janik, Janik,
bol bys zbojnik, bol bys zbojnik;
ej, kebys vedel, ej, kebys vedel
kazdý chodník, kazdý chodník.

2.
Ej, ale nevies, ej, ale nevies
len cesticky, len cesticky,
ej, zkadial' chodia, ej zkadial'
chodia nevesticky, nevesticky.

3.
Ej, Janik, Janik, ej, Janik, Janik,
malicicky, malicicky,
ej, stafajú ti, ej, stafajú ti,
sibenicky, sibenicky.

4.
Ej, sibenicky, ej sibenicky
urichtara, urichtara;
ej, ako bude, ej, ako bude
milá sama, milá sama.