Kululi janaas1.
Kululi janaas mada tarri funa,
hel tarrifuna leiba biil aidi
|: aidi aidi aidi, leiba biil aidi, :|
ha ha ha, mada tarrifulna.

2.
Kululi janaas mada tarri funa,
hel tarrifuna leiba biil miezmar
|: miezmar miezmar miezmar, leiba biil miezmar, :|
ha ha ha, mada tarrifulna.

3.
Kululi janaas mada tarri funa,
hel tarrifuna leiba biil kemen
|: kemen kemen kemen, leiba biil kemen, :|
ha ha ha, mada tarrifulna.

4.
Kululi janaas mada tarri funa,
hel tarrifuna leiba biil bejen
|: bejen bejen bejen, leiba biil bejen, :|
ha ha ha, mada tarrifulna.

5.
Kululi janaas mada tarri funa,
hel tarrifuna leiba biitabul
|: tabul tabul tabul, leiba biitabul, :|
ha ha ha, mada tarrifulna.