LABBÉ Verlag
Lesekorb - Geschichten für Kinder

Dat du min Leevsten büst1.
Dat du min Leevsten büst, dat du woll weeßt.
|: Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt. :|

2.
Kumm du üm Middernacht, kumm du Klock een!
|: Vader slöpt, Moder slöpt, ick slaap alleen. :|

3.
Klopp an de Kammerdör, fat an de Klink.
|: Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind. :|

4.
Kumm denn de Morgenstund, kreiht de ol Hahn.
|: Leevster min, Leevster min, denn mösst du gahn. :|

5.
Sachen den Gang henlank, lies mid de Klink!
|: Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind. :|

Artikel versenden

Einfach Karte ausfüllen und per E-Mail an Freunde verschicken!

Dein Name:

Deine E-Mail:

Name des Empfängers:

E-Mail des Empfängers:

Deine Nachricht:Artikel versenden

Sorry!
Beim Versenden ist leider ein Fehler aufgetreten:
Artikel versenden

Vielen Dank!
Deine Nachricht an wurde erfolgreich versendet. Wenn du möchtest, kannst du noch eine weitere Mail versenden:

Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop