Bájuschki bajú

Bájuschki bajú


Spi mladjénec, mój prekrásnyj! Bájuschki bajú!
Tí cho smótrit mésjec jásnyj v kolibélj tvajú!