Ekmek buldum1.
Ekmek buldum, katik yok, katik buldum, ekmek yok.

2.
Odun buldum, kibrit yok, kibri buldum, odun yok.

3.
Para buldum, cüzdan yok, cüzdan buldum, para yok.

4.
Bir at buldum, meydan yok, meydan buldum, bir at yok.