Vem kan segla1.
Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skijas från vennen sin
utan att fälla tårar?

2.
Jag kan segla förutan vind!
Jag kan ro utan åror!
Men ej skiljas från vennen min
utan att fälla tårar!